T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU

2014/1

Bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV KILAVUZU

SOZLU SINAV TARİHİ 24 Mart-18 Nisan 2014

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atama Grup Başkanlığı

Adres : MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No: 98,

Bakanlıklar/Çankaya /ANKARA Telefon : 0(312) 413 18 74 Belgegeçer : 0(312) 418 23 43 Ağ Adresi : www.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr

DİKKAT

1- Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Millî Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulur.

2- Aday başvurusu ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvurudaki veya kılavuzdaki hükümlerden doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

İLGİLİ MEVZUAT

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

- Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu dereceli kadroda görev yapmak üzere EK-1 Sınav Takvimi çerçevesinde 129 adet Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde gerçekleşecek olup "Yarışma Sınavı Komisyonu" tarafından Ankara'da yapılacaktır.

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 10 - 14 Şubat 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

"2014/1 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı (sözlü sınav)" 24 Mart - 18 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına (sözlü sınav) başvuran adaylar bu Kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07-14 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.

SIRA BÖLÜM/ANABİLİM DALI     PUANI
NO   KADRO ADEDİ PUAN TÜRÜ  
1 IIBF / SİYASAL BİLGİLER / İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BÖLÜMLERİ 10 KPSS P65 75
2 HUKUK 20 KPSS P62 75
3 İSTATİSTİK 10 KPSS P25 75
4 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7 KPSS P3 75
5 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 5 KPSS P3 75
6 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 5 KPSS P3 75
7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3 KPSS P3 75
8 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 KPSS P10 75
9 İHL MESLEK DERSLERİ 5 KPSS P10 75
10 İNGİLİZCE 8 KPSS P10 75
11 ALMANCA 5 KPSS P10 75
12 FRANSIZCA 3 KPSS P10 75
13 ARAPÇA 5 KPSS P10 65
14 RUSÇA 3 KPSS P10 65
15 ÇİNCE 2 KPSS P10 60
16 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 3 KPSS P10 75
17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 10 KPSS P10 75
18 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Eğitim fakültesi mezunları başvurabilecektir.) 8 KPSS P10 75
19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Yüksek lisans ve doktorasını bu alanda yapmış olanlar başvurabilecektir.) 2 KPSS P3 75
20 EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ(Eğitim fakültesi mezunları başvuracaktır.) 4 KPSS P10 75
21 EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (Yüksek lisans ve doktorasını bu alanda yapmış olanlar başvurabilecektir.) 1 KPSS P3 75
22 EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMA VE EKONOMİSİ (Eğitim fakültesi mezunları başvuracaktır.) 4 KPSS P10 75
23 EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMA VE EKONOMİSİ (Yüksek lisans ve doktorasını bu alanda yapmış olanlar başvurabilecektir.) 1 KPSS P3 75
  TOPLAM 129    

* Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında

(http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19) belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

** Her aday sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.

ç) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, çizelgede belirtilen puan türünde asgari puan ve puanların üzerinde puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 sıra numaralı alanlarda atama yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı, diğer alanlarda ise 3 (üç) katı aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 18 Şubat 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (www.meb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

a) Başvurular http://www.meb.gov.tr adresinden 10 - 14 Şubat 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

b) Adayın kimlik ve başvuru bilgileri "Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu"na girildikten sonra ÖSYM üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilecektir.

c) Aday, T. C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranını açarak "EK-2 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu"na girecektir.

ç) Aday ekrandaki başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak başvurusunu onaylayıp çıktısını alacaktır.

ç) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

4. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

a) Elektronik ortamda doldurulan EK-2 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu.

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya başvuru sırasında Bakanlıkça onaylanacak örneği.

ç) Lisans düzeyinde denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ya da başvuru sırasında Bakanlıkça onaylanacak örneği.

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

e) Adayın özgeçmişi.

Adaylar EK-2 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ve belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı, Atatürk Bulvarı, No: 98 7. Kat C Blok Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA adresine 19 - 28 Şubat 2014 tarihlerinde mesai bitimine kadar (saat: 18.00) elden teslim edeceklerdir. (Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

5. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava 18 Şubat 2014 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden duyurulan kişiler katılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(1) Sözlü sınavda adaylar, EK-3 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

ç) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) yönlerinden değerlendirilir.

(2) Adaylar, Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

6. SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA

(1) Sözlü sınavı takiben adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik oluşturmaz.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

7. YARIŞMA SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş (5) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

Ek-1 MEB Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Takvimi

Ek-2 MEB Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu

Ek-3 MEB Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu