Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın, öğretmenlik alanı mezun olup özel eğitim (görme, işitme ve zihinsel engelliler) alanında tezli/tezsiz ve yüksek lisans veya doktora yapan adayların 2015-Şubat’taki öğretmen atamalarında ‘özel eğitim’e yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi yargıya takıldı. Ankara 2. İdare Mahkemesi, bu durumdaki adayların başvurularının kabul edilmemesi ile ilgili işlemlerin yürütmesini durdurdu. Bakanlık da yaptığı açıklamayla ‘özel eğitim’ alanında boş olan 18 kadroya başvuru alınacağını duyurdu. Buna göre 2014 KPSS’ye giren adaylar 25-28 Mayıs arasında başvuru yapabilecek. Atamalar ise en yüksek puandan başlamak üzere 29 Mayıs’ta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:  

“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı gereğince öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (görme, işitme ve zihinsel engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olan adayların Şubat 2015 öğretmen atamalarında ‘özel eğitim’ alanına atanmak üzere yaptıkları başvuruların kabul edilmemesine ilişkin işlemin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25 Mart 2015 tarihli kararı ile yürütmesi durduruldu.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre özel eğitim alanına kaynak olan programlardan mezun olanlar ile yine aynı kararın geçici 6’ncı maddesi kapsamında öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (görme, işitme ve zihinsel engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olanlardan davaya konu Şubat 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 6 Mayıs 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinde aranılan genel ve özel şartları taşıyanların 2014 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmaları kaydıyla taban puan şartı aranmaksızın 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında ilk atama yoluyla ‘özel eğitim’ alanında boş kalan 18 kontenjana öğretmen ataması yapmak üzere başvuru alınacak. Adaylar başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurarak, başvuru formunun çıktısını istenilen belgeler ile birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracaklar. Atamalar ise en yüksek puandan başlamak üzere 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.”