Vergi Müfettiş yardımcılığında yabancı dil şartı

 

Yönetmelik değişikliğinin tam metni için tıklayınız.

15 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği yapılan düzenlemeler şu şekildedir:

YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

"b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak."

şeklindeki yaş şartı

"b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak."

olarak değiştirildi.

GİRİŞ SINAVININ ÖSYM'YE YAPTIRILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Önceki düzenlemede, belirlenen KPSS puan türünden yeterli puanı alanlar ÖSYM tarafından bir daha yazılı sınava tabi tutulmaktaydı. Maliye Bakanlığı, bu zorunluluğu kaldırdı. Buna göre sınavı VDK yapabileceği gibi, başka bir kurum da (Anadolu Üniversitesi, MEB, ÖSYM vb.) yapabilecek

Yapılan bu değişiklikle, İİBF ve SBF mezunlarına Vergi Denetim Kurulunca; mühendislik, fen ve fen edebiyat mezunlarına ise protokol yapılan kurumca sınav yapılması amaçlandığı belirtilmektedir.

SINAV KONULARI YÖNETMELİĞE YAZILDI

Daha önce duyuruda yer verilen sınav konuları bu kez yönetmeliğe yazılmıştır.

İİBF ve SBF mezunları için sınav konuları şu şekildedir:

1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Mühendislik, Eğitim, Fen Edebiyat mezunları için sınav konuları şu şekildedir:

1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,

2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi."

YABANCI DİL ŞARTI KONDU

Daha önce yabancı dil şartı yok iken yeni yönetmelikle giriş sınavında hem İİBF, SBF hem de mühendislik, fen, eğitim mezunları için yabancı dil sınavı yapılması şartı konulmuştur.

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme şu şekildedir:

" Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.

(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez."