Gaziantep Murat Eitim Merkezi Hakknda


MURAT ETM MERKEZ 1993 ylndan bu yana Gaziantep'de; KPSS-A, KPSS-B, KPSS Öretmenlik, AÖF ve DGS SINAVLARINA hazrlk programlar yürütmekte olup bu alanlarda ilimizin en köklü kurumu olma niteliine sahiptir.

KPSS- A  hazrlk kurslarn Gaziantep'de veren ilk kurum olma özellii tayan kursumuzun temel amac; bu eitimin en iyi ekilde  ilimizde de verilebileceini göstermektir. Uzun zamandr deimeyen ve konusunda son derece tecrübeli uzman öretmen kadrosunun yansra adaylara verilen geni yayn ve deneme destei A grubunda baarnn anahtar olmaktadr. Düzenli konu anlatmlarn takiben yaplan soru çözüm saatleri ile adaylarn snav performanslar artrlmakta olup snav odakl hazrlkta en yüksek standartlara ulalmtr...

KPSS-B grubunda 11 yldr deimeyen öretmenlerimizin tecrübe dolu rehberlii adaylarmzn %85 orannda memur olma baars göstermesini salamtr. Örencilerine maksimum düzeyde yayn destei salayan ve yl boyunca 40 deneme snav yapan MURAT ETM MERKEZ'nin rehberliinde KPSS'ye hazrlanan adaylarmz ülke genelinde pekçok kurumda memur olarak çalmaya devam ediyor...

Öretmen adaylarmz, Gaziantep'in en tecrübeli ve en iyi bran öretmenlerinden aldklar eitim ile KPSS maratonundan yüzlerinin akyla çkp Milli Eitim camiasnn onurlu fertleri olarak göreve balyorlar. htiyaç duyduklar tüm kaynaklar, denemeler, testler ve rehberlik desteini kursumuzdan alan adaylarmzn hakl baarlar ile ne kadar övünsek azdr...

AÇIKÖRETM FAKÜLTES derslerinde, deien sisteme uygun olarak hazrlanan notlar-sorular eliinde tecrübeli öretmenlerimiz, mezuniyetin anahtarn örencilerimize sunuyor. Yaplan bir ankette ülkenin en baarl AÖF kurslar arasna giren kurumumuz, her yl mezun ettii örencileri ile Antep'in eitim çtasn yükseltmeye devam ediyor.

DGS eitiminde tecrübeli öretmenleri, düzenli eitimi ve geni kaynaklar ile adaylarn lisans düzeyinde eitime devam etmelerini salayan kursumuz Gaziantep, Adana ve Bursa'daki örencilerimizin elde ettikleri baarlarla gurur duymaktadr.

Taviz vermeden sürdürdüü kaliteli eitim anlay ve tecrübesi ile MURAT ETM MERKEZ “Baarlarna Yeni Bir Basamak Eklemek steyenlerin Eitim Kurumu” olmaya devam edecektir...